Tilbage til artikeldetaljer Fællesskabets Muligheder – erfaringer fra musikterapigrupper på intensive psykiatriske afsnit Hent Download PDF