Gennemse titelindeks


 
Nummer Titel
 
Årg. 10, Nr. 1 (2015): Musikterapi i psykiatrien online 10(1) Afklaring af den terapeutiske relation mellem den retspsykiatriske patient og musikterapeut Resumé   PDF
Britta Frederiksen
 
Årg. 9, Nr. 2 (2014): Musikterapi i psykiatrien online 9(2) Ambulant individuel langtidsmusikterapi – er det en god idé? Resumé   PDF
Lars Ole Bonde, Lars Rye Bertelsen, Peter Niedermann
 
Årg. 6, Nr. 1 (2011): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2011 Anmeldelse af: Even Ruud (red) (2009) Musikk i psykisk helsearbeid med barn og unge Skriftserie fra Senter for musikk og helse, NMH-publikasjoner 2009:5 Resumé   PDF
Britta Frederiksen
 
Årg. 5, Nr. 1 (2008): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2008 Anmeldelse – Relationsbehandling i psykiatrien (Thorgaard 2006) Resumé   PDF
Lars Ole Bonde
 
Årg. 10, Nr. 1 (2015): Musikterapi i psykiatrien online 10(1) Anvendelse af harmonika i klinisk musikterapi i socialpsykiatriske botilbud Resumé   PDF
Heidi Lerche
 
Årg. 7, Nr. 2 (2012): Musikterapi i psykiatrien online 7(2) Årgang 7, nr. 2 (2012) samlet pdf Resumé   PDF
Hans Petter Solli, Lars Ole Bonde, Inge Nygaard Pedersen, Niels Hannibal, Helle Nystrup Lund
 
Årg. 6, Nr. 1 (2011): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2011 ÅRSSKRIFTET ’MUSIKTERAPI I PSYKIATRIEN’ 1998-2008 Resumé   PDF
Redaktionelt  
 
Årg. 8, Nr. 2 (2013): Musikterapi i psykiatrien online 8(2) Art therapy. Prevention against the development of depression. Resumé   PDF
Vibeke Skov
 
Årg. 4, Nr. 1 (2005): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2005 At bruge musik til at håndtere modoverføring i individuel musikterapi i hospitalspsykiatrien Resumé   PDF
Inge Nygaard Pedersen
 
Årg. 10, Nr. 1 (2015): Musikterapi i psykiatrien online 10(1) At formidle musikterapi til lægmand – en pilotundersøgelse om at formidle Resumé   PDF
Niels Hannibal
 
Årg. 4, Nr. 1 (2005): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2005 Behandling af angste psykiatriske patienter med MusiCure - et pilotprojekt Resumé   PDF
Torben Egelund Sørensen
 
Årg. 4, Nr. 1 (2005): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2005 Beskrivelse af patientpopulationen i klinisk musikterapi på fem psykiatriske institutioner i Danmark i perioden august 2003 - juli 2004 Resumé   PDF
Niels Hannibal
 
Årg. 6, Nr. 1 (2011): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2011 Brug af kreative medier i supervision af modoverførings- oplevelser i musikterapi i psykiatrien. Hvordan håndteres sådanne oplevelser så de bliver klinisk relevante? Resumé   PDF
Inge Nygaard Pedersen
 
Årg. 6, Nr. 1 (2011): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2011 Brugerundersøgelse om musikterapi i Socialpsykiatrien i Aarhus Kommune Resumé   PDF
Bent Jensen
 
Årg. 3, Nr. 1 (2002): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2002 Casen om Marianne. Gentagelse og musikalsk form i arbejde med psykose Resumé   PDF
Jos De Backer, Jan Van Camp
 
Årg. 4, Nr. 1 (2005): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2005 Casestudie - En ung pige med debuterende skizofreni Resumé   PDF
Britta Frederiksen
 
Årg. 4, Nr. 1 (2005): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2005 Casestudie - Musikterapi med skizofren kvinde Resumé   PDF
Charlotte Lindvang
 
Årg. 1, Nr. 1 (1998): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 1998 Casestudy med fokus på paralleliteten imellem udviklingstrin indenfor den terapeutiske kontakt og forandringer i givne forsvarsmønstre. Resumé   PDF
Julie Exner
 
Årg. 2, Nr. 1 (2000): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2000 Casestudy: Musikterapiforløb med en patient med en skizotypisk sindslidelse ud fra metoden Guided Imagery and Music i modificeret form. Resumé   PDF
Torben Moe
 
Årg. 3, Nr. 1 (2002): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2002 Den drømmende terapeut - om at gøre brug af terapeutens ubevidste som et redskab i musikterapeutiske processer med skizofrene Resumé   PDF
Charlotte Lindvang
 
Årg. 6, Nr. 1 (2011): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2011 Det sociale i musik hjælper – samfundsmusikterapi og interkommunikation. Et essay. Resumé   PDF
Henrik Rydahl
 
Årg. 11, Nr. 1 (2016): Musikterapi i psykiatrien online 11(1) Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund Resumé   PDF
Bolette Daniels Beck
 
Årg. 4, Nr. 1 (2005): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2005 Dokumentation gennem to casestudier Indledning til to artikler med fokus på musikterapi med skizofrene patienter Resumé   PDF
Britta Frederiksen, Charlotte Lindvang
 
Årg. 5, Nr. 1 (2008): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2008 En fænomenologisk undersøgelse af modoverføring i musikalsk improvisation i voksenpsykiatrien – en praksisbaseret og praksisrelateret forskningsundersøgelse Resumé   PDF
Inge Nygaard Pedersen
 
Årg. 2, Nr. 1 (2000): Musikterapi i psykiatrien Årsskrift 2000 En narcissistisk problematik som indikation for musikterapi. Resumé   PDF
Klaus Dreischner, Theo Ingenhoven
 
1 - 25 af 128 elementer 1 2 3 4 5 6 > >>