[1]
Syrstad , E. og Aaslund, H. 2021. Hvilke posisjoner kan være vanskelige å innta i forskning for medforskere som er avhengige av hjelpeapparatet? Om samskapingsprosesser med medforskere fra marginaliserte grupper. Academic Quarter | Akademisk kvarter. 23 (dec. 2021), 96–108. DOI:https://doi.org/10.5278/academicquarter.vi23.7031.