[1]
Bjørnerud, A.M. og Krane, V. 2022. Du greier det ikke alene – Samskaping krever komplementære kompetanser: Betydningen av et samskapingsteam når sårbare tjenestemottakere skal involveres. Academic Quarter | Akademisk kvarter. 24 (maj 2022), 23–42. DOI:https://doi.org/10.54337/academicquarter.vi24.7248.