(1)
Syrstad , E.; Aaslund, H. Hvilke Posisjoner Kan være Vanskelige å Innta I Forskning for Medforskere Som Er Avhengige Av Hjelpeapparatet? Om Samskapingsprosesser Med Medforskere Fra Marginaliserte Grupper. AcademicQuarter 2021, 96-108.