(1)
Bjørnerud, A. M.; Krane, V. Du Greier Det Ikke Alene – Samskaping Krever komplementære Kompetanser: Betydningen Av Et Samskapingsteam når sårbare Tjenestemottakere Skal Involveres. AcademicQuarter 2022, 23-42.