Syrstad , E., & Aaslund, H. (2021). Hvilke posisjoner kan være vanskelige å innta i forskning for medforskere som er avhengige av hjelpeapparatet? Om samskapingsprosesser med medforskere fra marginaliserte grupper. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, (23), 96–108. https://doi.org/10.5278/academicquarter.vi23.7031