W. Oddane , T. A., & Stenøien, I. (2021). Tilrettelegging for samskapt FoU i et tverr-institusjonelt partnerskap om universitetsskoler. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, (23), 140–155. https://doi.org/10.5278/academicquarter.vi23.7034