Bjørnerud, A. M., & Krane, V. (2022). Du greier det ikke alene – Samskaping krever komplementære kompetanser: Betydningen av et samskapingsteam når sårbare tjenestemottakere skal involveres. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, (24), 23–42. https://doi.org/10.54337/academicquarter.vi24.7248