Syrstad , Ellen, og Håvard Aaslund. 2021. “Hvilke Posisjoner Kan være Vanskelige å Innta I Forskning for Medforskere Som Er Avhengige Av Hjelpeapparatet? Om Samskapingsprosesser Med Medforskere Fra Marginaliserte Grupper”. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, nr. 23 (december):96-108. https://doi.org/10.5278/academicquarter.vi23.7031.