Bjørnerud, Anne Merete, og Vibeke Krane. 2022. “Du Greier Det Ikke Alene – Samskaping Krever komplementære Kompetanser: Betydningen Av Et Samskapingsteam når sårbare Tjenestemottakere Skal Involveres”. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, nr. 24 (maj):23-42. https://doi.org/10.54337/academicquarter.vi24.7248.