Syrstad , E. og Aaslund, H. (2021) “Hvilke posisjoner kan være vanskelige å innta i forskning for medforskere som er avhengige av hjelpeapparatet? Om samskapingsprosesser med medforskere fra marginaliserte grupper”, Academic Quarter | Akademisk kvarter, (23), s. 96–108. doi: 10.5278/academicquarter.vi23.7031.