W. Oddane , T. A. og Stenøien, I. (2021) “Tilrettelegging for samskapt FoU i et tverr-institusjonelt partnerskap om universitetsskoler”, Academic Quarter | Akademisk kvarter, (23), s. 140–155. doi: 10.5278/academicquarter.vi23.7034.