Ødegård, A., Holmen Waldahl, R., Willumsen, E., Iakovleva, T. og Strype, J. (2021) “The conceptual and methodological development of the Social Innovation Measurement Model Questionnaire (SIMM-Q)”, Academic Quarter | Akademisk kvarter, (23), s. 156–171. doi: 10.5278/academicquarter.vi23.7035.