Bjørnerud, A. M. og Krane, V. (2022) “Du greier det ikke alene – Samskaping krever komplementære kompetanser: Betydningen av et samskapingsteam når sårbare tjenestemottakere skal involveres”, Academic Quarter | Akademisk kvarter, (24), s. 23–42. doi: 10.54337/academicquarter.vi24.7248.