[1]
E. Syrstad og H. Aaslund, “Hvilke posisjoner kan være vanskelige å innta i forskning for medforskere som er avhengige av hjelpeapparatet? Om samskapingsprosesser med medforskere fra marginaliserte grupper”, AcademicQuarter, nr. 23, s. 96–108, dec. 2021.