[1]
T. A. W. Oddane og I. Stenøien, “Tilrettelegging for samskapt FoU i et tverr-institusjonelt partnerskap om universitetsskoler”, AcademicQuarter, nr. 23, s. 140–155, dec. 2021.