[1]
A. M. Bjørnerud og V. Krane, “Du greier det ikke alene – Samskaping krever komplementære kompetanser: Betydningen av et samskapingsteam når sårbare tjenestemottakere skal involveres”, AcademicQuarter, nr. 24, s. 23–42, maj 2022.