Syrstad , E., og H. Aaslund. “Hvilke Posisjoner Kan være Vanskelige å Innta I Forskning for Medforskere Som Er Avhengige Av Hjelpeapparatet? Om Samskapingsprosesser Med Medforskere Fra Marginaliserte Grupper”. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, nr. 23, december 2021, s. 96-108, doi:10.5278/academicquarter.vi23.7031.