Ødegård, A., R. Holmen Waldahl, E. Willumsen, T. Iakovleva, og J. Strype. “The Conceptual and Methodological Development of the Social Innovation Measurement Model Questionnaire (SIMM-Q)”. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, nr. 23, december 2021, s. 156-71, doi:10.5278/academicquarter.vi23.7035.