Bjørnerud, A. M., og V. Krane. “Du Greier Det Ikke Alene – Samskaping Krever komplementære Kompetanser: Betydningen Av Et Samskapingsteam når sårbare Tjenestemottakere Skal Involveres”. Academic Quarter | Akademisk Kvarter, nr. 24, maj 2022, s. 23-42, doi:10.54337/academicquarter.vi24.7248.