Syrstad , Ellen, og Håvard Aaslund. “Hvilke Posisjoner Kan være Vanskelige å Innta I Forskning for Medforskere Som Er Avhengige Av Hjelpeapparatet? Om Samskapingsprosesser Med Medforskere Fra Marginaliserte Grupper”. Academic Quarter | Akademisk kvarter, no. 23 (december 16, 2021): 96–108. Set oktober 4, 2022. https://journals.aau.dk/index.php/ak/article/view/7031.