Bjørnerud, Anne Merete, og Vibeke Krane. “Du Greier Det Ikke Alene – Samskaping Krever komplementære Kompetanser: Betydningen Av Et Samskapingsteam når sårbare Tjenestemottakere Skal Involveres”. Academic Quarter | Akademisk kvarter, no. 24 (maj 20, 2022): 23–42. Set august 14, 2022. https://journals.aau.dk/index.php/ak/article/view/7248.