1.
Syrstad E, Aaslund H. Hvilke posisjoner kan være vanskelige å innta i forskning for medforskere som er avhengige av hjelpeapparatet? Om samskapingsprosesser med medforskere fra marginaliserte grupper. AcademicQuarter [Internet]. 16. december 2021 [henvist 4. oktober 2022];(23):96-108. Tilgængelig hos: https://journals.aau.dk/index.php/ak/article/view/7031