Rich, J., og T. S. Nielsen. “How Adaptive Cruise Control Systems May Increase Congestion: An MFD Perspective”. Danish Journal of Transportation Research – Dansk Tidsskrift for Transportforskning, bd. 3, april 2021, s. 35-46, doi:10.5278/ojs.djtr.v3i1.4619.