[1]
Sandegård, D. and Lannér, G. 1997. Estetisk vägutformning: - kontroll av vägens ihre harmoni. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University. 4, 1 (Dec. 1997). DOI:https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4150.