(1)
Troche, G. Trafikeringsstrategier för Olika Marknader. td 1997, 4.