(1)
Jensen, L. M. H.; Kjerulf, B.; Rasmussen, C. S. Rejsevaneunders√łgelser Med Fokus P√• Livsstil Og Transportmiddelvalg. td 1997, 4.