(1)
Sandegård, D. .; Lannér, G. Estetisk vägutformning: - Kontroll Av vägens Ihre Harmoni. td 1997, 4.