Jensen, L. M. H., Kjerulf, B., & Rasmussen, C. S. (1997). Rejsevaneunders√łgelser med fokus p√• livsstil og transportmiddelvalg. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4059