Sandegård, D. ., & Lannér, G. (1997). Estetisk vägutformning: - kontroll av vägens ihre harmoni. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). https://doi.org/10.5278/ojs.td.v4i1.4150