Sandegård, D. . and Lannér, G. (1997) “Estetisk vägutformning: - kontroll av vägens ihre harmoni”, Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, 4(1). doi: 10.5278/ojs.td.v4i1.4150.