[1]
L. M. H. Jensen, B. Kjerulf, and C. S. Rasmussen, “Rejsevaneundersøgelser med fokus på livsstil og transportmiddelvalg”, td, vol. 4, no. 1, Dec. 1997.