[1]
J. P. Kristensen and M. Falch, “Telekommunikations indflydelse på persontransport”, td, vol. 4, no. 1, Dec. 1997.