[1]
D. . Sandegård and G. Lannér, “Estetisk vägutformning: - kontroll av vägens ihre harmoni”, td, vol. 4, no. 1, Dec. 1997.