[1]
R. Elvik, “Et moderne perspektiv på ulykkesårsaker : Artikel”, td, vol. 30, pp. 15–29, Jul. 2023.