[1]
M. Paulsen and J. Rich, “Inddragelse af sundhedsgevinster i samfundsøkonomisk optimal udvidelse af supercykelstinetværket: Udvidet resumé”, td, vol. 30, Aug. 2023.