[1]
L. Andreasen, T. D. Hansen, and E. F. Dalgaard, “Vejdirektoratets tilskudspuljer til offentligt tilgængelige ladestandere: Udvidet resumé”, td, vol. 30, Aug. 2023.