Sandegård, D. ., and G. Lannér. “Estetisk vägutformning: - Kontroll Av vägens Ihre Harmoni”. Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, vol. 4, no. 1, Dec. 1997, doi:10.5278/ojs.td.v4i1.4150.