Spar på Farten

– de første resultater af et Intelligent Farttilpasnings-projekt i Nordjylland baseret på incitament (forsikringsrabat)

Authors

  • Niels Agerholm Aalborg Universitet
  • Nerius Tradi Aalborg Universitet
  • Brith Klarborg Københavns Universitet
  • Harry Lahrmann Aalborg Universitet
  • Lisbeth Harms Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v2i1.3742

Keywords:

Intelligent Transport Systems, Intelligent Speed Adaption, Driving Speed, Incentive, Attitudes, Traffic Safety, Insurance Discount

Abstract

Forsøg med Intelligent Farttilpasning (ISA) har i det seneste årti været gennemført i og udenfor Danmark. Det første danske projekt, INFATI-projektet, blev gennemført i Nordjylland i perioden 1998-2001 og viste lovende resultater. Det igangværende ISA-projekt, Spar på Farten (SPF) er en videreudvikling af INFATI-projektets teknik og ide. SPF er et resultat af et omfattende arbejde med at udarbejde digitale hastighedskort for hele Nordjylland samt udvikling af teknologi for kontinuerlig positionsbestemmelse af køretøjer. SPF retter sig specielt mod unge bilister i Nordjylland. Disse tilbydes en rabat på deres bilforsikring på 30 %, forudsat at de ikke overskrider hastighedsgrænsen. Den kombinerede brug af ISA-udstyr og forsikringsrabat er ny. Derfor bliver der gennemført et fuldskalaforsøg, der skal belyse betydningen af henholdsvis ISA-information og forsikringsrabat. I dette paper præsenteres de første resultater af undersøgelsen. I alt foreligger hastighedsdata fra 38 unge forsøgsbilister fra projektets første 3 måneder, desuden foreligger resultater af en spørgeskemaundersøgelse, der blev besvaret af unge deltagere i SPF-projektet og også af unge bilister, der fik tilbuddet om at deltage, men ikke ønskede det. Spørgeskemaundersøgelsen skal belyse den mulige forskel i baggrund og holdning mellem deltagere og ikke-deltagere i projektet. De første resultater tyder på, at både ISA-information og kombinationen af ISA-information med incitament medfører en betragtelig reduktion i andelen af den kørte distance, hvor bilisten overskrider hastighedsgrænsen. Denne effekt ses især ved hastighedsgrænser på 80 km/t. Dette er også den hastighedsgrænse, der overskrides oftest og den hastighedsgrænse, som bilister, både i denne og tidligere undersøgelser, finder mindst acceptabel. Desuden er det netop ved denne hastighedsgrænse (typisk på landeveje), at de fleste alvorlige uheld indtræffer.

Downloads

Published

30-12-2007