Tog- og passagerregularitet på jernbaner

Authors

  • Alex Landex Danmarks Tekniske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v2i1.3744

Keywords:

Railway, Punctuality, Reliability, Delays, Passenger Delays

Abstract

Regularitet på jernbaner opgøres forskelligt, hvorfor det er svært at sammenligne regularitet mellem forskellige selskaber og lande. Opgørelse af regularitet vanskeliggøres endvidere af, at regulariteten afhænger af både kapacitetsudnyttelsen, pålideligheden, køreplanstillægget og rettidigheden.

Erfaringer viser, at fokus på regularitet kan forbedre regulariteten. Fokus på regularitet kan opnås gennem fx kampagner overfor passagerer og togpersonale. Imidlertid kan et snævert fokus på togenes regularitet være skadeligt for passagerernes regularitet. Dette skyldes, at fokus på togregularitet kan resultere i, at et forsinket korresponderende tog ikke afventes, at rejsetiden forlænges for at have mere luft i køreplanerne, og at forsinkede tog aflyses for ikke at generere følgeforsinkelser.

Det er muligt at opgøre regulariteten for passagerer i stedet for tog. Opgørelse af passagerregularitet i stedet for togregularitet betyder, at passagererne ikke stilles ringere ved et snævert fokus på regularitet. Brug af passagerregularitet i bod-bonus-kontrakter betyder endvidere, at der vil være fokus på at sikre så gode forhold for passagererne som muligt. Passagerernes forhold kan endvidere forbedres, ved at sikre det rette tillæg i køreplanerne i forhold til risikoen for forsinkelser og det samlede tidsforbrug, hvilket kan sikres ved simulering og vurdering af passagerforsinkelser.

Downloads

Published

30-12-2007