Udvikling i spritkørsel i Danmark

– hvordan får vi knækket kurven igen?

Authors

  • Tove Hels Danmarks Tekniske Universitet
  • Søren Rude Danmarks Tekniske Universitet
  • Inger Marie Bernhoft Danmarks Tekniske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v2i1.3749

Keywords:

Drink driving, alcohol, car drivers, accident development, road safety

Abstract

Denne artikel omfatter analyse af personskadeuheld med spirituspåvirkede

motorførere i årene 1968-2004 og analyse af kriminalstatistikkens afgørelser for

motorføreres spirituskørsel i 1993-2004.

Ca. 11.000 motorførere blev dømt for spirituskørsel om året. 90 % af de dømte

førere var mænd. Antallet af spiritusuheld steg jævnt hen over ugen, og flest uheld

skete nætterne mellem fredag og lørdag og mellem lørdag og søndag. Den typiske

fører dømt for spiritusuheld er håndværker eller har 9. klasse som højest fuldførte

uddannelse. En lille, men relativt konstant fraktion af spirituspåvirkede førere uden

kørekort kommer i uheld.

Per capita uheldsraten for unge spirituspåvirkede førere var højere end for voksne

gennem hele perioden, men den faldt kraftigere, hvorfor kurverne nærmer sig

hinanden. Per capitaraten af afgørelser for unge spiritusførere er imidlertid i

stigning. Per capitaraten for ældre aldersgrupper har tilsyneladende nået et

nogenlunde konstant niveau.

Downloads

Published

30-12-2007