Tryghed langs skolevejen

- ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Authors

 • Trine Fog Nielsen Grontmij
 • Marie Thesbjerg Rambøll
 • Niels Melchior Jensen Aalborg Universitet
 • Michael Sørensen Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v2i1.3750

Keywords:

Safe routes to school, security, insecurity

Abstract

Dette paper beskriver, hvordan det er muligt at udarbejde skolevejsanalyser med en ny proces, hvor der tages udgangspunkt i en generel viden frem for den metode, der anvendes i dag, hvor elever udfylder et spørgeskema, som danner grundlag for en analyse af elevernes skolevej.

Den nye proces for udarbejdelse af skolevejsanalyser er fastlagt på baggrund af en kvantitativ og en kvalitativ analyse af skoleveje og elevernes opfattelse af utryghed, når de færdes i trafikken. Med denne viden er der opsat en proces bestående er 10 trin, der skal gennemføres for at udarbejde en skolevejsanalyse.

De 10 trin er:

 1. Forundersøgelse

 2. Tilvejebringelse af data og kort

 3. Udpegning af utrygge lokaliteter

 4. Udpegning af trygge lokaliteter

 5. Vurdering af skoledistrikter

 6. Udpegning af ruter

 7. Besigtigelse af ”problemlokaliteter”

 8. Udarbejdelse af løsningsforslag

 9. Udsendelse af information til elever og forældre

 10. Løbende evaluering

Downloads

Published

30-12-2007