Jernbanesimuleringsværktøjer i Danmark

Authors

  • Bernd Schittenhelm Bane Danmark
  • Alex Landex Danmarks Tekniske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v3i1.3754

Keywords:

Railway, Railway traffic, Railway traffic simulation tools, simulation

Abstract

I Danmark har der siden 1989 været anvendt nogle af de mest avancerede udenlandske jern- banesimuleringsværktøjer til større jernbaneprojekter. Lige fra den første version af det tyske program UX-SIMU til de nyeste versioner af de topmoderne programmer OpenTrack fra Schweiz og tyske RailSys. Programmerne er opbygget efter de samme principper og benytter alle den synkrone simuleringsmetode. De har hver især vist både styrker og svagheder i de projekter, hvor de er blevet anvendt.

Simuleringsværktøjernes succes førte til udviklingen af den danske SCAN-model. Program- met var en kombination af en køreplansgenerator og en simulator. Ud fra spildtidsbetragtnin- ger for de enkelte køreplaner kunne modellen tydeliggøre, hvilken type af køreplansforslag, som egnede sig bedst samt om infrastrukturen var tilstrækkelig til at afvikle den ønskede jern- banetrafik. Modellen er ikke længere i brug.

Alt peger på, at simuleringsværktøjer vil få en større betydning i fremtiden. Fra dansk side ønskes en videreudvikling af programmerne, som vil gøre det muligt at simulere en hel lands- køreplan med en realistisk trafikafvikling. I Banedanmark ser man endnu længere frem og arbejder hen imod en fuld integration af et simuleringsværktøj i fremtidens fjernstyringscen- traler.

Downloads

Published

31-12-2008