Indsamling af data for rutevalg i kollektiv transport

Authors

  • Marie K. Larsen Danmarks Tekniske Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v3i1.3757

Keywords:

Data collection, Internet, Route choice, Public Transport

Abstract

I dette paper beskrives udformningen og visse foreløbige resultater af en spørgeskema- undersøgelse til brug for bestemmelse af rutevalg i kollektiv transport. Det beskrives, hvordan undersøgelsen bygger på den eksisterende Transportvaneundersøgelse, som er tilføjet spørgs- mål vedrørende rutevalg. Undersøgelsen er udført som en internetundersøgelse blandt studerende og ansatte på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Paperet beskriver nogle overordnede resultater fra undersøgelsen, hvor der fokuseres på fordeling af respondenter og valg af transportmiddel og ikke selve rutevalget i kollektiv trafik. Desuden ses på hvilke fordele og ulemper, der er ved denne form for undersøgelse.

Paperet viser, at undersøgelsen ikke har fået så mange deltagere som oprindelig ønsket, men samtidig er de indsamlede resultater en indikator for, at det er muligt at medbringe rutevalg for kollektiv transport i Transportvaneundersøgelsen, uden at det betyder et stort frafald fra undersøgelsen.

Downloads

Published

31-12-2008