Forskønnede centrale bygader - den sikkerhedsmæssige effekt

Authors

  • Peter Hvid Nielsen ViaTrafik
  • Harry Lahrmann Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v3i1.3760

Keywords:

Before and after studies, evaluation, street beautification, traffic safety

Abstract

Det er igennem en traditionel før/efter evaluering af uheldsforekomsten undersøgt, om forskønnelsen af centrale bygader har en sikkerhedsmæssig effekt. Der er ikke tidligere udarbejdet større evalueringer af denne type ombygning, hvorfor evalueringen bidrager med ny viden. Der er tale om centrale bygader, hvor vejudformningen er ændret med forskellige visuelle virkemidler som f.eks. beplantning og nye belægningsmaterialer. Evalueringen korrigerer uheldsdataene fra VIS-databasen for indflydelse fra den generelle uheldsudvikling og ændringer i trafikken. Resultatet af evalueringen er, at forskønnelserne medfører en stigning på 14 % i den samlede uheldsforekomst. Stigningen er imidlertid ikke statistisk signifikant. Der er endvidere foretaget store korrektioner af et begrænset antal uheld, hvorfor det ikke er muligt at konkludere på evalueringen. Det vurderes på baggrund heraf, at trafiksikkerheden overordnet set ikke er påvirket i positiv eller negativ retning. Derfor kan forskønnelsen af de centrale bygader ikke anbefales som en trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning. De centrale bygader kan imidlertid stadig ombygges, når gademiljøets visuelle udtryk ønskes forbedret.

Downloads

Published

31-12-2008