Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten

Authors

  • Nils Fearnley Transportøkonomisk Institutt

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v4i1.3768

Keywords:

Universal design, accessibility of public transport, for all, benefits

Abstract

Universell utforming betyr at hovedløsningen skal kunne benyttes av alle – uansett forutsetninger. For kollektivtransport gjelder det at hvert ledd i en reisekjede skal være utformet slik at kollektivtransportsystemet er tilgjengelig for alle. Denne artikkelen dokumenterer at tiltak for universell utforming i stor grad oppfattes som generell kvalitetsheving av kollektivtilbudet og i mindre grad som spesialløsninger for funksjonshemmede. Dermed kan slike tiltak vurderes på linje med andre tiltak for bedre kollektivtransport i samfunnsøkonomisk nyttekostnadsanalyser, noe som hittil ikke har vært vanlig.

Downloads

Published

31-12-2009