Variable hastighedstavler

Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land

Authors

  • Laura Sand Pedersen Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v4i1.3770

Keywords:

Variable speed signs, ITS, Speed adaption, Junction on rural roads

Abstract

Variable hastighedstavler ses flere steder anvendt som et hastighedsreducerende tiltag i kryds, hvor der er blevet udpeget sorte pletter som følge af for høj hastighed. I undersøgelsen er ha- stighedsdata fra tre kryds langs rute 26, hvor Vejdirektoratet i 2008/2009 har opsat variable hastighedstavler (Vejdirektoratet 2007, 2008a, 2008b), blevet analyseret, hvorved det har væ- ret muligt at dokumentere en effekt af de variable hastighedstavler.

Der er i effektundersøgelsen af variable hastighedstavler redegjort for undersøgelser fra Eng- land, Sverige og Danmark. Disse undersøgelser har vist, at der kunne opnås en reduktion i middelhastighederne på op til 15 km/t og i hastighederne ved 85 %-fraktilerne på op til 9 km/t. Undersøgelserne viste også, at det var muligt at reducere antallet af tilskadekomne som følge af de variable tavler (Winnett og Wheeler 2002, Herrstedt og la Cour Lund 2006, Lind- kvist et al. 2006, Rosenstand 2008).

I analysen af de variable hastighedstavler ved de tre betragtede kryds langs rute 26 er der fore- taget en sammenligning af de målte hastigheder, før systemerne blev taget i brug med efter- perioden i situationer, hvor tavlerne er hhv. tændte eller slukkede. De variable tavler blev etableret ved krydsene inden før-data blev indsamlet, hvorved det også har været mulig at undersøge effekten af de variable hastighedstavler ved slukket og tændt tavle, både i førperio- den, hvor tavlerne var ikke var synlige for trafikanterne og i efterperioden, hvor de var synli- ge. I før-perioden har tavlerne været dækket til for trafikanterne.

Analysen af de tre kryds langs rute 26 viste, at det som følge af brugen af variable hastigheds- tavler var muligt at reducere middelhastighederne med op til 9 km/t. Det var desuden muligt at reducere 85 % fraktilen med op til 12 km/t. Alle hastighedsreduktionerne var signifikante. Ved at anvende Powermodellen viste analysen også, at det var muligt at reducere antallet af tilskadekomne som følge af de variable tavler.

Downloads

Published

31-12-2009