Metode til beregning af køretider, trængsel og forsinkelser i kryds vha. GPS Data

Authors

  • Chrisitan Torp Aalborg Universitet
  • Harry Lahrmann Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v4i1.3771

Keywords:

GPS, Float Car Data, FCD, Congesion, Delay, Turn times

Abstract

Kortlægning af trafikafviklingen på vejnettet har traditionelt været baseret på snittællinger og krydstællinger – udført ved både manuelle og automatiske tællinger. Metodemæssigt har det givet en meget detaljeret viden om trafikken i enkeltpunkter i vejnettet, men ingen præcis viden få meter væk fra målepunktet. Med logdata fra GPS modtagere i biler er situationen omvendt: En detaljeret viden om enkelte bilers adfærd på hele vejnettet, men til gengæld kun data fra en lille stikprøve af bilerne. I denne artikel præsenteres en metode til beregning af køretider, trængsels og forsinkelse på baggrund af GPS data fra biler – de såkaldte floating car data. Metoden er implementeret og afprøves på to signalregulerede kryds i Aalborg. Hovedkonklusionen er, at den afprøvede metode kan give en god indikation for hvor og hvornår, der er trængsel i et kryds.

Downloads

Published

31-12-2009