Hva bør gjøres når en evaluering ikke kan anvende beste metode?

Authors

  • Rune Elvik Transportøkonomisk Institutt

DOI:

https://doi.org/10.5278/utd.v6i1.3781

Keywords:

Road safety, evaluation, method, second-best study

Abstract

Utgangspunktet for dette paperet er at det ikke alltid er mulig å gjennomføre en før-og-etterundersøkelse av et trafikksikkerhetstiltak med den beste metode. Spørsmålet er hva man i så fall skal gjøre. Man kan enten velge å gjøre en evaluering av tiltaket med en ”nest-beste” metode, eller man kan avstå fra å gjøre en undersøkelse i det hele tatt. For å kunne velge mellom å gjøre en nest-beste studie, eller ingen studie i det hele tatt, bør det tas utgangspunkt i de krav som stilles til gode evalueringer av trafikksikkerhetstiltak og man bør kritisk vurdere hvor mange av disse krav en evalueringsstudie kan forventes å oppfylle. Dersom en studie kan forventes å oppfylle de fleste av kravene til en god undersøkelse, bør man gjennomføre studien. En nest-beste studie kan ofte styrkes ved at man innhenter en del lett tilgjengelige supplerende opplysninger om forhold som erfaringsmessig påvirker trafikksikkerheten, slik som folketall og økonomiske konjunkturer. I dette paperet illustreres denne fremgangsmåten ved å studere virkninger av kampanjer mot promillekjøring blant unge førere i Nordjylland i perioden 1988-1993, 1995 og etter 1996. Ved å innhente opplysninger om folketall i amtene og om utviklingen av realinntekter, er det mulig å evaluere kampanjenes virkninger ved hjelp av en multivariat negativ binomial regresjonsmodell. Selv om denne studien ikke oppfyller alle krav til en god studie, oppfyller den disse kravene tilstrekkelig godt til at man kan gi sterkere grunner for å tro på resultatene av undersøkelsen enn for ikke å tro på disse resultatene.

Downloads

Published

31-12-2011